اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 21 017
 • نويسنده: admin
 • تاريخ: 18 فرو 1399, 11:34
18 فرو 1399, 11:34

اصول و مفاهیم متره و برآورد و آشنایی با فهرستبها

دسته بندی: خبرها / متره و برآورد و آنالیز بها

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 940
 • نويسنده: admin
 • تاريخ: 14 اسف 1398, 21:58
14 اسف 1398, 21:58

آموزش متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی - سقف بتنی

دسته بندی: خبرها / متره و برآورد و آنالیز بها

 
آموزش متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی - سقـف بـتنـی

ابر تگ‌ها: آموزش متره و برآورد آموزش صورت وضعیت نویسی صورت وضعیت نویسی آموزش فهرستبها

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 985
 • نويسنده: admin
 • تاريخ: 12 اسف 1398, 23:00
ويرايشگر: admin
12 اسف 1398, 23:00

آموزش متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی - کارهای فولادی سنگین

دسته بندی: خبرها / متره و برآورد و آنالیز بها

 
آموزش متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی - کارهای فـولادی سنـگیـن


ابر تگ‌ها: آموزش متره و برآورد آموزش صورت وضعیت نویسی آموزش فهرستبها صورت وضعیت نویسی نرم افزار آنالیزبها نرم افزار تجزیه بها

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 509
 • نويسنده: admin
 • تاريخ: 11 اسف 1398, 16:46
11 اسف 1398, 16:46

آموزش متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی - بتن درجا

دسته بندی: خبرها / متره و برآورد و آنالیز بها

 
آموزش متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی - بـتــن درجــا


ابر تگ‌ها: آموزش متره و برآورد آموزش صورت وضعیت نویسی آموزش فهرستبها صورت وضعیت نویسی

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 980
 • نويسنده: admin
 • تاريخ: 11 اسف 1398, 00:47
11 اسف 1398, 00:47

آموزش متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی - کارهای فولادی با میلگرد

دسته بندی: خبرها / متره و برآورد و آنالیز بها

 
آموزش متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی - کارهای فولادی با میلگرد

ابر تگ‌ها: آموزش متره و برآورد آموزش صورت وضعیت نویسی آموزش فهرستبها صورت وضعیت نویسی

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 556
 • نويسنده: admin
 • تاريخ: 11 اسف 1398, 00:21
11 اسف 1398, 00:21

آموزش متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی - قالب بندی فلزی

دسته بندی: خبرها / متره و برآورد و آنالیز بها

 
آموزش متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی - قـالـب بنـدی فلـزی

ابر تگ‌ها: آموزش متره و برآورد آموزش صورت وضعیت نویسی آموزش فهرستبها صورت وضعیت نویسی

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 2 232
 • نويسنده: admin
 • تاريخ: 10 اسف 1398, 21:25
10 اسف 1398, 21:25

آموزش متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی - قالب بندی چوبی

دسته بندی: خبرها / متره و برآورد و آنالیز بها

 
آموزش متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی - قـالـب بنـدی چـوبـی


ابر تگ‌ها: آموزش متره و برآورد آموزش صورت وضعیت نویسی آموزش فهرستبها صورت وضعیت نویسی

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 299
 • نويسنده: admin
 • تاريخ: 9 اسف 1398, 20:26
9 اسف 1398, 20:26

آموزش متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی - عملیات بنایی با سنگ

دسته بندی: خبرها / متره و برآورد و آنالیز بها

 
آموزش متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی - عملیـات بنـایـی با سنـگ

ابر تگ‌ها: آموزش متره و برآورد آموزش صورت وضعیت نویسی آموزش فهرستبها صورت وضعیت نویسی

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 301
 • نويسنده: admin
 • تاريخ: 9 اسف 1398, 17:47
9 اسف 1398, 17:47

آموزش متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی - عملیات خاکی با دست

دسته بندی: خبرها / متره و برآورد و آنالیز بها

 
آموزش متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی - عملیـات خـاکی با دسـت


ابر تگ‌ها: آموزش متره و برآورد آموزش صورت وضعیت نویسی آموزش فهرستبها صورت وضعیت نویسی

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 318
 • نويسنده: admin
 • تاريخ: 9 اسف 1398, 17:30
9 اسف 1398, 17:30

آموزش متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی - عملیات تخریب

دسته بندی: خبرها / متره و برآورد و آنالیز بها

 
 
آموزش متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی - عملیـات تخـریب

ابر تگ‌ها: آموزش متره و برآورد آموزش صورت وضعیت نویسی آموزش فهرستبها صورت وضعیت نویسی

صفحه قبل صفحه بعد
^