اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 1 164
  • نويسنده: admin
  • تاريخ: 10 خرد 1398, 16:04
10 خرد 1398, 16:04

اصول صورت وضعیت نویسی براساس فهرستبهای ابنیه - فصل تخریب

دسته بندی: خبرها / متره و برآورد و آنالیز بها

اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 11 030
  • نويسنده: admin
  • تاريخ: 8 خرد 1398, 21:38
8 خرد 1398, 21:38

اصول متره و برآورد - آنالیزبها - صورت وضعیت نویسی

دسته بندی: خبرها / متره و برآورد و آنالیز بها

^