اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 10 377
 • نويسنده: admin
 • تاريخ: 18 فرو 1399, 15:33
18 فرو 1399, 15:33

نکات فنی و کارگاهی اجرای پی ساختمان

دسته بندی: خبرها / مدیریت ساخت

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 20 912
 • نويسنده: admin
 • تاريخ: 18 فرو 1399, 11:34
18 فرو 1399, 11:34

اصول و مفاهیم متره و برآورد و آشنایی با فهرستبها

دسته بندی: خبرها / متره و برآورد و آنالیز بها

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 5 271
 • نويسنده: admin
 • تاريخ: 21 اسف 1398, 09:56
21 اسف 1398, 09:56

دانلود فایل Excel چک ليست كنتـرل مراحل نظـارت معماري

دسته بندی: خبرها / برنامه ریزی و کنترل پروژه


دانلود فایل Excel چک ليست كنتـرل مراحل نظـارت معماري

ابر تگ‌ها: چک لیست معماری چک لیست نظارت معماری اکسل چک لیست معماری چک لیست excel چک لیست اکسل

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 933
 • نويسنده: admin
 • تاريخ: 14 اسف 1398, 21:58
14 اسف 1398, 21:58

آموزش متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی - سقف بتنی

دسته بندی: خبرها / متره و برآورد و آنالیز بها

 
آموزش متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی - سقـف بـتنـی

ابر تگ‌ها: آموزش متره و برآورد آموزش صورت وضعیت نویسی صورت وضعیت نویسی آموزش فهرستبها

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 2 041
 • نويسنده: admin
 • تاريخ: 13 اسف 1398, 17:10
13 اسف 1398, 17:10

شرح خدمات "گروه مهندسین دانش اندازه گیری"

دسته بندی: خبرها

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 973
 • نويسنده: admin
 • تاريخ: 12 اسف 1398, 23:00
ويرايشگر: admin
12 اسف 1398, 23:00

آموزش متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی - کارهای فولادی سنگین

دسته بندی: خبرها / متره و برآورد و آنالیز بها

 
آموزش متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی - کارهای فـولادی سنـگیـن


ابر تگ‌ها: آموزش متره و برآورد آموزش صورت وضعیت نویسی آموزش فهرستبها صورت وضعیت نویسی نرم افزار آنالیزبها نرم افزار تجزیه بها

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 499
 • نويسنده: admin
 • تاريخ: 11 اسف 1398, 16:46
11 اسف 1398, 16:46

آموزش متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی - بتن درجا

دسته بندی: خبرها / متره و برآورد و آنالیز بها

 
آموزش متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی - بـتــن درجــا


ابر تگ‌ها: آموزش متره و برآورد آموزش صورت وضعیت نویسی آموزش فهرستبها صورت وضعیت نویسی

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 974
 • نويسنده: admin
 • تاريخ: 11 اسف 1398, 00:47
11 اسف 1398, 00:47

آموزش متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی - کارهای فولادی با میلگرد

دسته بندی: خبرها / متره و برآورد و آنالیز بها

 
آموزش متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی - کارهای فولادی با میلگرد

ابر تگ‌ها: آموزش متره و برآورد آموزش صورت وضعیت نویسی آموزش فهرستبها صورت وضعیت نویسی

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 551
 • نويسنده: admin
 • تاريخ: 11 اسف 1398, 00:21
11 اسف 1398, 00:21

آموزش متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی - قالب بندی فلزی

دسته بندی: خبرها / متره و برآورد و آنالیز بها

 
آموزش متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی - قـالـب بنـدی فلـزی

ابر تگ‌ها: آموزش متره و برآورد آموزش صورت وضعیت نویسی آموزش فهرستبها صورت وضعیت نویسی

صفحه قبل صفحه بعد
^